Dansk Ubådsforening

Et fællesskab for ubådsentusiaster

Velkommen

Med den politiske aftale om forsvarets ordning fra 2005 – 2009 blev det besluttet at nedlægge Danmarks ubådsvåben efter næsten 100 års tro tjeneste.

Vi er en gruppe tidligere ubådsfolk, som mener, at der bør sættes et varigt minde for denne lange og stolte epoke.

Samtidig har vi brug for at være i kontakt med andre for at dele vores fælles ubådsinteresse.

 

På en generalforsamling 2. september 2004 blev Dansk Ubådsforening stiftet.

Foreningens formål er at virke for formidling af kendskabet til dansk ubådsvirksomhed samt at arbejde for etablering og opretholdelse af et dansk ubådsmuseum.

Som medlemmer kan optages enhver, der fremsætter ønske herom. Det årlige kontingent er 200 kr. Kontakt kasserer@ubaade.dk

Vore aktiviteter

Nyheder


Vi opdaterer løbende vore medlemmer via nyhedsbreve på mail.

Medlemsmøder


14. marts - generealforsamling og medlemsmøde


Der afholdes generalforsamling, spisning og efterfølgende oplæg af OK Johannes Riber Nordby, med emnet "Undervandsbåde i Søværnet, hvad ville det betyde for dansk Forsvar, hvis man genindførte dem?" - tilmeld dig her


Bestyrelsen

Jan Olav Skogøy

formand, kommandør

Divisionschef i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

formand@ubaade.dk

31540053

Peter Bruun

næstformand

rundviser@ubaade.dk

Inge Nedergaard

kasserer

kasserer@ubaade.dk

Peter Legene

sekretær

H. C. Bjerg

bestyrelsesmedlem

Carsten Stendal

bestyrelsesmedlem

Kontakt os hvis du ønsker medlemsskab eller har spørgsmål til foreningen