Dansk Ubådsforening

Et fællesskab for ubådsentusiaster

Velkommen

Med den politiske aftale om forsvarets ordning fra 2005 – 2009 blev det besluttet at nedlægge Danmarks ubådsvåben efter næsten 100 års tro tjeneste.

Vi er en gruppe tidligere ubådsfolk, som mener, at der bør sættes et varigt minde for denne lange og stolte epoke.

Samtidig har vi brug for at være i kontakt med andre for at dele vores fælles ubådsinteresse.

 

På en generalforsamling 2. september 2004 blev Dansk Ubådsforening stiftet.

Foreningens formål er at virke for formidling af kendskabet til dansk ubådsvirksomhed samt at arbejde for etablering og opretholdelse af et dansk ubådsmuseum.

Som medlemmer kan optages enhver, der fremsætter ønske herom. Det årlige kontingent er 200 kr. Kontakt kasserer@ubaade.dk

Vores aktiviteter

Medlemsmøder


8. juni - medlemsmøde, paneldiskussion

over emnet ”Bør ubåde indgå i det danske forsvar?” - tilmeld her


Bestyrelsen

Jan Olav Skogøy

formand

formand@ubaade.dk

31540053

Peter Bruun

næstformand

rundviser@ubaade.dk

Inge Nedergaard

kasserer

kasserer@ubaade.dk

Peter Legene

sekretær

H. C. Bjerg

bestyrelsesmedlem

C. Stendal

bestyrelsesmedlem

Kontakt os