Links

Neden for finder du en række nyttige links til andre sider af særlig eller historisk interesse.

Bøger og udgivelser om ubåde

”Var det nemt havde de sendt nogle andre”af Lars Engelbrecht Rohde

Søværnet

Søværnets Operative Kommando, Århus

Søværnets Taktiske Stab, Korsør

1. Eskadre, Frederikshavn

2. Eskadre, Korsør

 

Ubådshistorie

Dutch Submarines, Den Kgl. Hollandske flådes ubåde fra 1906-2000

Ein Uboot auf der Fehmarn, en historisk ubåd udstillet på Fehmern

Flådens Historie - Danish Naval History, en privat hjemmeside, der bl.a. rummer en komplet fortegnelse og billeder af samtlige danske ubåde.

Juliet U-461, ubåden der tidligere lå i Københavns Havn

U 434, en russisk ubåd beliggende i Hamburg

uboat.net - her findes optegnelsen omkring samtlige tyske ubåde, med kendte data, togter, mandskaber mv.

 

Museer og samlinger

www.skibepaaholmen.dk - Oversigt over Tøjhusmuseet på Holmen

Marine-Ehrenmahl i Laboe- Det Tyske Marine Museum, Tyskland

Orlogsmuseet - Den danske flådes museum, København

Royal Navy Submarine Museum - Den engelske flådes ubådsmuseum, Haslar Jetty Road, Gosport, Hampshire, England

Tøjhusmuseet - Dansk Forsvarsmuseum, København

Aalborg Søfarts- og Marinemuseum, hvor du bl.a. finderubåden SPRINGEREN

 

Andre maritime

Dampskibsselskabet Engelbrecht

Danmarks Marineforening

Fregatten PEDER SKRAMs venner - støtteforeningen

Kystradiostationen OXA på Holmen, Foreningen til bevarelse af Danmarks ældste Radiostation

Søe-Lieutenant-Selskabet

Søofficersforeningen, København

Søværnets Våbenskjolde, en privat hjemmeside, der rummer en komplet oversigt over Søværnets og Marinehjemmeværnets våbenskjolde