På en generalforsamling 2. september 2004 blev Dansk Ubådsforening stiftet.

Som medlemmer kan optages enhver, der fremsætter ønske herom. 

Det årlige kontingent er 200 kr.

Indmeldelse kan ske til foreningens kasserer:

Inge Nedergaard - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.