Medlemskab 

Du har også muligheden for at blive medlem af Dansk Ubådsforening.

Som medlemmer kan optages enhver, der fremsætter ønske herom.

Bestyrelsen består af tidligere ubådsfolk og civile med tilknytning til ubåds-teknologi og museumsvirksomhed.

Kontingent og indmeldelse

Det årlige kontingent er 200 kr.

Indmeldelse kan ske til foreningens kasserer:

Inge Nedergaard

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.