Foreningens formål er at virke
for formidling af kendskabet til
dansk ubådsvirksomhed
samt at arbejde
for bevarelse af
danske museumsubåde.