Nyhedsbrev nr. 13

Tredje danske museums-ubåd åbnet for publikum

Nu er den sidste af de eksisterende tre danske ubåde bevaret for eftertiden.

I strålende solskin kunne amtsborgmester Poul Weber og borgmester Knud Gether i fællesskab klippe den røde snor over til ubåden SPRINGEREN. Stedet var Langelandsfortet og datoen var den 6. juni.

En vigtig dato for alle ubådsinteresserede.

Nu er den sidste af de eksisterende tre danske ubåde bevaret for eftertiden.

Langelands Museum ved Museum Langelandsfort havde gjort et fornemt stykke arbejde.

SPRINGERENs to halvdele var blevet samlet omkring en indgangs- og udgangssektion i den nye dok. Ubådens instrumenter mv. var nænsomt beskyttet bag plexiglas, og der var opsat informative skilte ved det forskellige udstyr.

Der var videopræsentation og lydeffekter, som var med til at fastholde de besøgende, og så var båden flunkende nymalet.

De 146 gæster – hvoraf mange var i uniform – kunne kun udtrykke ros og beundring.

Et besøg på Museum Langelandsfort kan anbefales til alle ubådsinteresserede!

Ubådsmuseum

Også indretning af et museum for det danske ubådsvåben på Holmen har udviklet sig positivt siden generalforsamlingen.

Forsvarets Bygningstjeneste er i fuld gang med forprojektering af nyt Undervisnings- og mødelokale samt indvendig renovering af Holmens gamle arrestbygning fra 1890.

Ubådsforeningen har udpeget en tovholder for hver af de 16 celler, som skal bruges til udstilling af ubådsvåbnets virksomhed, og inden sommerferien vil det 1. udkast foreligge.

Til august ansøger foreningen så om midler til projektets realisering.

Anderledes skuffende var det med ubådsforeningens planlagte tur til Karlskrona med besøg ombord på ubåden NÄCKEN/KRONBORG og på Marinmuseet.

På grund af for få tilmeldte var det nødvendig at aflyse arrangementet!