Nyhedsbrev nr. 14

Gratis adgang til Orlogsmuseet og ubåden SÆLEN

Statens Forsvarshistoriske Museum (Tøjhusmuseet/Orlogsmuseet) har besluttet, at alle medlemmer af Dansk Ubådsforening fra nu af skal have gratis adgang til Orlogsmuseet og de spændende samlinger i Søkvæsthusets smukke omgivelser.

Her kan medlemmerne følge flådens historie, beundre de enestående skibsmodeller og komme ind i det originale kommandorum fra ubåden SPÆKHUGGEREN.

Også adgang til ubåden SÆLEN på Holmen er nu gratis for medlemmerne – noget man kan udnytte allerede i skolernes efterårsferie 14. til 22. oktober.

Ved de to billetsalg vil der ligge en medlemsliste, og medlemmer skal blot dokumentere at stå på listen for at få gratis adgang. Er man ledsaget af ikke-medlemmer, må disse naturligvis betale fuld pris for at komme med.

Tur til Langelandsfort

Næste medlemstur er planlagt til Langelandsfortet, hvor bl.a. ubåden SPRINGEREN er opstillet og indrettet som museumsubåd. Arrangementet finder sted lørdag d. 30. september, og vi mødes alle ved indgangen klokken 11.

Efter rundtur på museet og det gamle kystfort spiser vi frokost og holder medlemsmøde, således at vi kan slutte ca. klokken 14.

Foreningen sponserer medlemmernes adgang og frokost. Transport til og fra museet sker på privat basis, men foreningen vil forsøge at koordinere ledige pladser med transportbehov.

Dette og meget mere vil blive tilsendt medlemmerne i begyndelsen af september.

Kulturnat og ubådsmuseum

Og så nærmer tiden sig for den københavnske kulturnat. I år bliver det fredag d. 13. oktober klokken 18 til 24, og naturligvis vil ubåden SÆLEN være åben.

I lighed med sidste år vil ubådsfolk være til stede både ude og inde for at besvare spørgsmål og medvirke til underholdningen. Sidste år var ubåden et kæmpe tilløbsstykke med lange køer og omkring 1.200 besøgende i løbet af de 6 timer.

Arbejdet med at få oprettet et ubådsmuseum i Holmens gamle arrest nærmer sig nu en ansøgning til en af de store fonde.

Foreningen har bestemt og beskrevet indretningen af de 16 udstillingsceller og Tøjhusmuseet har lavet et flot prospekt. Også Forsvarets Bygge- og Etablissementstjeneste er næsten færdig med forprojektering af en ny møde- og skolestue i arrestgården samt restaurering af selve arrestbygningen.