Nyhedsbrev nr. 16

Medlemsmøde, general-forsamling og søsætning af Tivolis nye ubåde

Foreningens 8. medlemsmøde fandt sted d. 8. februar på Holmen.

Der deltog 46 medlemmer, og Per Ring Henriksen holdt foredrag om SÆLENs oplevelser i Middelhavet og Golfen.

Spørgelysten var stor og tilhørerne fik et bedre indblik i, hvad der reelt var foregået på de forskellige patruljer og perioderne imellem dem. Derefter skipperlabskovs og snakken.


Generalforsamling

Onsdag d. 20. marts afholdtes ubådsforeningens tredje ordinære generalforsamling i Bræddehytten på Holmen. De 43 fremmødte medlemmer kunne høre, at medlemstallet nu var øget til 244.

Desuden oplyste formanden, at medlemmerne sammen med kontingent-opkrævningen ville få tilsendt et hæfte med SÆLENs rejsebreve fra operationerne i 2003/2004 og krydret med mange fotografier.

Interessen for de danske ubåde havde gennem hele året været meget stor. Søren Nørbys bog om "Danske ubåde 1909-2004" var tæt på at være udsolgt, og mere end 55.000 betalende gæster havde besøgt de tre udstillede danske ubåde på Aalborg Søfarts- og Marinemuseum, Langelandsfortet og på Holmen.

Desværre var der kommet afslag på fondsansøgning til etablering af ubådsmuseum i Holmens Arrest, men Forsvarskommandoen arbejder videre med en samlet plan, hvor ubådsmuseet bliver et centralt element.