Nyhedsbrev nr. 17

Sælens rejsebreve,

10. medlemsmøde og så gælder det kulturnatten

Som nævnt på generalforsamlingen ønskede foreningen at få samlet de mange rejsebreve fra besætningerne på ubåden SÆLEN under dens rekordlange udsendelse til Middelhavet og Golfen.

Marinens Bibliotek og Forsvarsakademiet støttede ideen, og i juni måned modtag alle medlemmer af Dansk Ubådsforening et eksemplar af dette inspirerende hæfte.

Også udenfor foreningens kreds har der været stor interesse, og biblioteket overvejer en fornyet trykning.

Succesen er hjemme og med det lille hæfte kan man med rette sige, at foreningen har hjulpet med til at udbrede kendskabet til det danske ubådsvåben.

Medlemstur

Efter mange overvejelser om medlemstur til Sverige for bl.a. at besøge ubåden NÄCKEN/KRONBORG besluttede bestyrel-sen, at jubilæumsmødet – det tiende i rækken – skulle være noget særligt.

Vel bygges der ikke nye ubåde til søværnet, men på Refshaleøen (det tidligere B&W værft) har en lille gruppe entusiastiske personer kastet sig ud i bygning af civile ubåde.

Den 26. august fik 27 medlemmer den store oplevelse at høre Peter Madsen fortælle om dette lille eventyr, og så kunne de interesserede selv stige ombord og bese miniubåden KRAKA på blot 8 tons.

Bagefter var der demonstrationssejlads - uddykket såvel som neddykket.

På mange måder var det tæt på, hvad medlemmerne selv havde oplevet i de militære ubåde.

Efter en populær frokost i Lynettehavnen, kunne dagen slutte af med beundring af seneste skud på ubådsprogrammet – den 40 tons store ubåd UC3, som netop var rullet ud af hangaren.

Kulturnatten

Ubådsforeningens næste større aktivitet bliver den københavnske kulturnat fredag d. 12. oktober, hvor ubåden SÆLEN vil være åben for besøgende fra klokken 18 til 24.

Denne aften vil "rigtige" ubådsfolk være klar til at fortælle om livet som ubådsmand og svare på spørgsmål fra de omkring 1.000 besøgende.

Hvert år har der været en lang kø for at komme ombord, men skulle man ikke have den nødvendige tålmodighed, er ubåden også åben i hele efterårsferien fra klokken 1100 til 1630.

Og så skal det vel noteres, at Statens Forsvarshistoriske Museum suppleret med velvillig assistance fra Aarhus Værft, Euroflex og Hempel har fået afrenset og opmalet SÆLEN, så den nu fremstår i en stand, der er museum, publikum og gamle ubådsfolk værdig.

Dagen sluttede af med seneste skud på ubådsprogrammet – den 40 tons store ubåd UC3.