Nyhedsbrev nr. 18

Stigende interesse for danske ubåde – 99 år efter kommandohejsning på Danmarks første ubåd

Foreningens 11. medlemsmøde på Orlogsmuseet blev noget af et tilløbsstykke.

Ikke mindre end 52 medlemmer mødte op for at følge museumsdirektør Ole Frantzen rundt i de smukke omgivelser og lytte til de engagerede fortællinger – ikke mindst ved særudstillingen om englændernes ugerninger i 1807, der som bekendt endte med Flådens ran.

Da rundvisningen nåede til ubåden SPÆKHUGGERENs kommandorumssektion, strakte direktøren våben og overlod scenen til ubådsfolket, der her blev ført 30-40 år tilbage, men følte det, som var det i går.

Generalforsamling

Den årlige generalforsamling fandt sted 26. marts i Bræddehytten på Holmen.

Der var 45 deltagere, som hyggede sig under selve generalforsamlingen, den efterfølgende biksemad og til aftenens foredrag, hvor marinehistorikeren Tom Wismann levende fortalte om de tyske ubådes indsats under "Slaget om Atlanten" under 2. Verdenskrig.

Ny i bestyrelsen blev Stig Kastberg, som afløser Klaus Bolving, mens Bob Nielsen afløser Kaj Toft Madsen som revisorsuppleant.

Kontingent bliver uændret 200 kr. årligt.

Stigende interesse

I 2007 kunne der konstateres en stor stigning i interessen for danske ubåde.

Der er nu udstillet 3 komplette danske ubåde:

·Ubåden SPRINGEREN af DELFINEN-klassen på Aalborg Søfarts- og Marinemuseum

·Ubåden SÆLEN af TUMLEREN-klassen på Holmen,

·Ubåden SPRINGEREN også af TUMLEREN-klassen på Langelandsfortet.

 

Desuden er kommandorumssektionen fra ubåden SPÆKHUGGEREN af DELFINEN-klassen opstillet på Orlogsmuseet i København.

Interessen har været meget stor – og betydelig større end sidste år. I alt har der været omkring 85.000 betalende gæster de 3 steder mod ca. 55.000 året før.

·I Ålborg har der været 24.100, og museet forventer en stigning i år på omkring 10%.

·

·På Langeland er tallet 33.700 – en stigning på 18.000 i forhold til før Springeren blev opstillet.Museet betegner nu ubåden som hovedattraktionen.

·

·På Holmen har der været 3.300 besøgende på de guidede ture. Et markant fald som forhåbentlig kun skyldes den kortere åbningsperiode.På Kulturnatten 12. oktober kom der yderligere lidt over 1.000 ombord i løbet af de 6 åbningstimer.

·

·Orlogsmuseet havde herudover ca. 25.000 besøgende.

 

Museumsubåden SPRINGEREN på Aalborg Søfarts- og Marinemuseum.