Medlemsmøde i Dansk Ubådsforening d. 23. september 2010.

 

Foreningens 15. medlemsmøde blev afholdt i Bræddehytten på Holmen d. 23. september fra kl. 18 til 2030.

Der deltog 41, hvoraf et mindre antal var inviterede ikke-medlemmer, der på denne måde fik et indtryk af foreningen.

Aftenens foredragsholder, marinehistoriker Søren Nørby gav en meget spændende gennemgang af ubåden Dykkerens forlis ud for Taarbæk d.9. oktober 1916, hvor der for første gang i verdenshistorien blev lavet fri udslusning fra en sunken ubåd. Den uprofessionelle optakt til påsejlingen og problemer med lukning af de vandtætte døre blev nærmere forklaret. Meget imponerende var den hast, hvormed alarmering kunne ske (15 minutter), og hjælpen nå frem fra Switzer og Søværnet. Udslusning af de 3 gaster fra ubådens tårn virkede forholdsvis ukompliceret. Foredragsholderen fandt belæg for, at årsagen til chefen, KL Sv. Åge Christensens død formentlig var fejlbetjening af den ustabile Dräger Vest. Den dramatiske beskrivelse af de 5 meniges 9 timers ophold i det mørke, kolde og delvis vandfyldte torpedorum gjorde stort indtryk. Imponerende, at maskinisten kunne opretholde tro og moral i så lang tid. Midt på natten lykkedes det at hejse Dykkeren så højt op, at agterste torpedoluge lige akkurat kunne komme over vandet, og folkene kunne komme ud. Som refereret var det forståelig nok et gribende øjeblik.

Et spændende foredrag som gav anledning til spørgsmål, kommentarer og beretninger om andre ubådsulykker.