Hej alle ubådsfolk.

Jeg er medlem af ubådsforeningen og den lykkelige ejer af stagsejlskonnerten "XEGAMA" af Høruphav, men min faste medsejler er gået i land p.g.a. sygdom.

Jeg tilbyder derfor medlemmer af Dansk Ubådsforening, eventuelt på skift sommeren igennem, at mønstre ud som styrmand. Nautisk uddannelse er ikke påkrævet - oplæring i nødvendigt omfang vil ske undervejs.
Fartøjet er en 46 fods skonnertrigget sejlbåd bygget i 1991 og udrustet til langfart. Styrmanden har også eget lukaf.
Vi fungerer som havmiljøvogtere for SOK, men ellers sejler vi udelukkende for at leve og opleve.

Sejlplanen er følgende: Uge 23 Jyllands østkyst
ugerne 24 og 25 Limfjorden
uge 26 Jyllands østkyst og mod Sundet
uge 27 Øresund
ugerne 28 og 29 Rügen, Stralsund og Greifswald
uge 30 Hjemrejse mod Høruphav
Resten af sommeren Sydfynske Øhav og tyske Østersøhavne

Vi er tre - fire mand ad gangen, og vi deler de løbende udgifter, dvs. til mad, havnepenge og diesel. Det betyder omkring130 kr. pr. mand pr. dag.
Med venlig hilsen
Marcus Andersen
Helligbæk 4, Dybbøl
6400 Sønderborg
Telf.: 21 43 70 75