23 september 2004:

Nyhedsbrev Nr. 1

Nu begynder tingene at tage fart

For tre uger siden blev foreningen født og siden er der etableret alle de administrative rammer for, at foreningen kan få medlemmer.

I morgen udsendes en pressemeddelelse om foreningen, hvor der henvises til vores hjemmeside, der er under opstart.

I næste Søværnsorientering kommer der en kort artikel, og også i en række andre maritime blade vil foreningen slå på tromme for sin sag.

Men først og fremmest er det nu besluttet af Forsvarskommandoen, at ubåden SÆLEN skal til Holmen efter kommandostrygning.

Når midlerne er skaffet skal ubåden op og stå på Bradbænken – søværnets gamle honnørkaj – som et synligt minde om ubådsvåbnets fornemme indsats i de sidste knap 100 år.

Tak til forsvarets øverste ledelse for denne markante beslutning, og på med vanten til os andre for at skaffe de manglende ca. 500.000 kroner.

Naturligvis er bestyrelsen i tæt kontakt med Orlogsmuseet, der til sin tid skal stå for driften af ubådsmuseet, men allerede nu er det vigtigt, at alle med indsigt og interesse for den danske ubådshistorie melder sig under fanerne.

Sælen skal gøres attraktiv for besøgende, historierne skal fortælles, og udstillingsbygningen skal indrettes og udstyres på rette vis. Og hvem andre end ubådsfolk kan fortælle historien!

Lige nu skriver historikeren Søren Nørby på en "folkelig" beretning om Danmarks Ubådsvåben. Den udkommer forhåbentlig til maj næste år, men forening og forfatter håber på, at alle de gode ubådshistorier kan være afleveret inden nytår.

Måtte du have bidrag, har Søren Nørby flg. mailadresse This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller mobiltelefon 20 68 68 47.

Historier og oplevelser fra livet som ubådsmand er vigtige, men det har vist sig, at også historisk ganske markante episoder er ved at gå i glemmebogen. Derfor er det nu, der skal handles!

Og så er der den afsluttende kommandostrygning i midten af november.

Parade, taler og nedhaling af kommandotegn overlader foreningen trygt til Søværnets Operative Kommando og eskadren, men bagefter må der være tid til gravøl og til minderne i en kreds af ubådsinteresserede.

Her vil det være naturligt, at ubådsforeningen kommer ind som medarrangør, og at flest mulige af fortidens og nutidens ubådsfolk gives mulighed for at deltage.