Der indkaldes herved til den 16. ordinære generalforsamling i Dansk Ubådsforening. Den vil finde sted den 15. september 2020 i kl. 1800 i Københavns Marineforening, Takkeladsvej 5, 1439 København K.  
Dagsorden vil være følgende: 
1.    Valg af dirigent. 
2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3.    Forelæggelse af revideret regnskab for 2019 og godkendelse heraf. 
4.    Forelæggelse af budget for 2020 og godkendelse heraf. 
5.    Fastsættelse af kontingent. 
6.    Behandling af indkomne forslag. 
7.    Valg til bestyrelse. 
8.    Valg af revisor og suppleant. 
9.    Eventuelt. 
Revideret regnskab for 2019 er udsendt forud for generalforsamlingen. 
 

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være et let måltid. 

Herefter vil der være et foredrag i foreningens ånd af Hans Christian Bjerg. Vi viser powerpoint om sydstatsubåden HUNLEY, der gik ned i 1864 og var første ubåd i kamp. Ubåden er nu udstillet i Charlestone, USA. Det har vist sig at der var en dansker med i ubåden, da den forliste!

Arrangementet (inkl. måltid og 2 øl/vand) koster igen kun 100 kr., der betales ved tilmelding.

 
Der er tilmelding via Nemtilmeld via det vedhæftede link  
https://ubaade.nemtilmeld.dk/9/