Kære alle

Sommeren er godt igang, og som annonceret tidligere arrangerer vi efterårets første medlemsmøde i august. Der inviteres til rundvisning på Skibene på Holmen, PEDER SKRAM, SEHESTED og SÆLEN samt efterfølgende medlemsmøde tirsdag den 18. august kl. 17 til ca. 20. Formålet er at se alle tre enheder, som vi støtter med dels rundvisere og donationer.

Programmet er følgende:
17.00 Velkomst på kajen foran Peder Skram
17.10 Rundvisning i tre hold på Skibene på Holmen
Hold 1 SÆLEN
Hold 2 SEHESTED
Hold 3 Fregatten
17.45 Omskiftning
Hold 1 Fregatten
Hold 2 SÆLEN
Hold 3 SEHESTED
18.20 Omskiftning
Hold 1 SEHESTED
Hold 2 Fregatten
Hold 3 SÆLEN
18.45 Samling ved Fregatten
19.00 Medlemsmøde og spisning 
Biksemad og to øl/vand til en samlet pris på pris 100 kr. der betales ved tilmelding.

Rundvisning og medlemsmøde vil naturligvis følge de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Tilmelding og betaling via LINK 

Husk at vi også planlægger
- 15 SEP 1800 Generalforsamling Københavns Marineforening med efterfølgende spisning samt lysbilledshow om ubåden Hunley. 
- 26 NOV 1800 efterårsmøde med foredrag af Steen Lorck i KBH Marineforening samt spisning.

Der planlægges på afholdelse af medlemsmøde i Aalborg Marineforening ultimo SEP / primo OKT med deltagelse af Jan Olav og Hans Christian. Arrangementet omfatter spisning og lysbilledforedrag om ubåden Hunley. Der tilgår information snarest.

Forårets aktiviteter kan omfatte medlemsmøder med følgedne temaer; U137s grundstødning, Norsk-Tysk ubådssamarbejde og foredrag om køb og overtagelse af TUMLEREN-Klassen i Norge.

Med venlig hilsen og på gensyn

Jan Olav Skogøy
formand