Kære medlemmer

Ubådsforeningens program ser således ud, og bestyrelsen glæder sig til at mødes igen.

18.august Kl. 17.00 rundvisning på alle 3 enheder på Holmen med efterfølgende spisning.

15. september Kl. 18.00. Generalforsamling. Arrangementet omfatter herudover spisning plus lysbilledforedrag om Ubåden H. L. Hunley.

26. november Kl. 18.00 efterårsmøde med fællesspisning og foredrag ved OK Steen Lorck om bygning af private ubåde i Danmark. 

 

I vinteren og foråret 2021 har bestyrelsen følgende planer:

- Foredrag om U137s grundstødning i den svenske skærgård

- Besøg ved SPRINGEREN på Langeland eller Ålborg i 2021

- Foredrag om Stirling og Fuel Celler

- Foredrag af Tom Viesmann

- Besøg på en af fregatterne af IVER-KL.

- Foredrag om det norsk-tyske ubådssamarbejde.