Kære medlem af Dansk Ubådsforening

Den 16. ordinære generalforsamling i Dansk Ubådsforening er fortsat udsat, og derfor finder du min og bestyrelsens beretning for 2019 og planer for 2020 her. Det reviderede regnskab finder du her.

På kassererens vegne skal oplyse at betaling af kontingent sker ved overførsel til foreningens konto i Jyske Bank. Kontingentet er fortsat kr. 200. Konto i Jyskebank 5012 1235837 (Der skal i besked feltet påføres, fulde navn og ”kontingent 2020”).


Med venlig hilsen

Bestyrelsen