Indkaldelse til generalforsamling den 26. marts 2020 i Dansk Ubådsforening

Kære medlem af Dansk Ubådsforening, 

Der indkaldes herved til den 16. ordinære generalforsamling i Dansk Ubådsforening. Den vil finde sted den 26. marts 2020 i kl. 1800 i Holmens kirkes menighedshus, Holmens kanal 21, 1060 København K. 
Dagsorden vil være følgende:
1.    Valg af dirigent.
2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3.    Forelæggelse af revideret regnskab for 2019 og godkendelse heraf.
4.    Forelæggelse af budget for 2020 og godkendelse heraf.
5.    Fastsættelse af kontingent.
6.    Behandling af indkomne forslag.
7.    Valg til bestyrelse.
8.    Valg af revisor og suppleant.
9.    Eventuelt.
Revideret regnskab for 2019 udsendes forud for generalforsamlingen.

 

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være et let måltid. Herefter vil der være et foredrag i foreningens ånd. Vi viser filmen om sydstatsubåden HUNLEY, der gik ned i 1864. Første ubåd i kamp. Ubåden er nu udstillet i Charlestone, USA. Der er tale om en spillefilm  fra 1999på 1½ time på engelsk uden undertekster. Det har vist sig at der var en dansker med i ubåden, da den forliste!

Hans Christian Bjerg introducerer filmen.Arrangementet (inkl. måltid og 2 øl/vand) koster igen kun 100 kr., der traditionen tro indbetales på stedet.

Der er tilmelding via Nemtilmeld via det vedhæftede link https://ubaade.nemtilmeld.dk/7/

Sidste frist er den 24. marts 2019

med venlig hilsen

Bestyrelsen