Kære medlemmer
Vi har travlt i bestyrelsen, både med arbejde, og i foreningen. Ikke fordi vi holder mange udadrettede arrangementer eller inviterer medlemmerne til aktiviteter. Senere i denne julehilsen kan du læse om bestyrelsens planer for 2020.
Vi har travlt fordi bestyrelsen har måtte konstituere sig på ny og både formand og kasserer er nye. Vi har derfor brugt ganske meget tid på at sikre bureaukratiet omkring fuldmagter, godkendelser mv. Det gode er at vi har fået mulighed for at supplere bestyrelsen med Erik Boldrup, der er ganske engageret med den anden aktivitet vi har travlt med. Det handler om skibene på Holmen, hvor SÆLEN er et af tre museumsskibe, hvor vi som forening støtter op omkring arbejdet med at lave let vedligehold og stiller guider til rådighed.
Samtidig med den almindelige museumsvirksomhed, som foreningen støtter under ledelse af Erik og Peter, deltager bestyrelsen i et samlet arbejde med at sikre fremtiden for Nyholm, som maritimt museumsområde. Arbejdet ledes af Tim Sloth Jørgensen, som vi har planer om at invitere til generalforsamlingen, for at kunne orientere os direkte.

Lige nu vil bestyrelsen gerne opfordre alle interesserede, der måtte have kompetencer indenfor bogføring og regnskab, til at kontakte formanden, for en dialog om opgaven som kasserer.

Vi vil naturligvis også opfordre alle til at kontakte os, hvis du har lyst til at stille dig til rådighed som guide på SÆLEN

Næste år vil bestyrelsen gerne invitere til følgende arrangementer:
- 26. marts kl. 18.00 generalforsamling og foredrag
- 18. august kl. 17.00 rundvisning på alle tre skibe på Holmen og efterfølgende biksemad
- 26. november kl. 18.00 efterårsmøde med fællesspisning og eventuelt foredrag om U137s grundstødning i den svenske skærgård

Der indkaldes og inviteres på vanlig vis, når vi kommer tættere på.

Ubådsforeningen og bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

På gensyn i det nye år.
Jan Olav Skogøy
formand