Ubådsforeningen er medunderskriver på charter om udvikling af Nyholm.

 

Du kan læse charteret her 

 

Ubådsforeningen tilslutter sig formålet med charteret, som kalder på:

- at Nyholms potentiale som UNESCO verdenskulturarv undersøges,

- at udviklingen af Nyholm sker som en helhed med respekt for øens stærke historie og perlerække af bygninger og byrum, så Nyholm kan være et åndehul i forhold til havn og byudvikling - et folkeligt, maritimt oplevelsessted,

- at Nyholms fremtid med fortællingen om flådens historie tænkes sammen med fortællingen om Danmark som stormagt på den civile søfarts område, som den ikke mindst er repræsenteret gennem B&Ws skibsværft på Refshaleøen,

- at der skabes levende kajanlæg med mulighed for skibsanløb, små maritime værksteder og en involverende maritim historiefortælling, der både omfatter fortiden og peger mod fremtiden,

- at Københavns Kommune og Kulturministeriet på et tidligt tidspunkt involverer sig i processen og sammen med Forsvaret tager skridt til at gennemføre en international idékonkurrence om Nyholms fremtid med inspiration fra dette charter.