Nyhedsbrev juni 2019

Kære medlemmer af Dansk Ubådsforening

Ubåden SÆLEN er nu en del af ”Skibene på Holmen” og Fonden Peder Skram har overtaget driftsansvaret. Enhederne holder åbnet fra den 29. juni til 18. august 2019, hvor foreningens medlemmer i stort tal har tilsluttet sig opgaven som rundvisere og deltagere i det tekniske team. Der skal lyde en stor tak til Erik Boldrup for at have sammensat vagtplanen for hele åbningsperioden, og ikke mindst for sit arbejde med at beskrive jobbet som rundviser med en række gode råd og vink.

Tommy Byskov har påtaget sig opgaven som leder af det tekniske team og vil tage kontakt til de af jer, som beredvilligt har stillet jer til rådighed for denne del af opgaven.

Peder Skram Venneforening afholder en klargøringsweekend den 21. juni – 23. juni 2019 med arbejde og socialt samvær. Eventuelle deltagere kan rette henvendelse til Per Ravn, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller 20725232.

Der skal lyde en stor tak til alle, og det ser meget fint ud forhold til, at projektet kan komme godt fra start. Der kan som nævnt overnattes gratis på Peder Skram og der ydes en transportgodtgørelse for dem, som har længere end 115 km til Holmen.

Efter sommerferien vil der blev afholdt en medlemsaften onsdag den 28. august 2019 kl. 1800 – 2200 i Københavns Marineforenings lokaler på Nyholm, hvor kommandør Erik Rode vil fortælle om ubåden Kursks forlis i Barentshavet den 12. august 2000.

Kommandør Erik Rode tjenestegjorde på dette tidspunkt i NATO's Atlanterhavskommando (SACLANT) og vil holde et foredrag om hændelsen og den støtte NATO alliancen forgæves tilbød Rusland.

Program
kl. 1730 - 1800: Baren åben,
kl. 1800 - 1900: Spisning (biksemad)
kl. 1900 - 2000: Foredrag ved Erik Rode
kl. 2000 - 2200: spørgsmål og drøftelse

Biksemad og drikkevarer koster 100,00 kr. og beløbet indbetales på foreningens konto reg. nr. 5012 kontonummer 0001235837, med angivelse af deltagerens navn eller betales til kassereren kontant på dagen.

 

Der skal lyde en tak til de af jer, der allerede har indbetalt kontingent for 2019. Såfremt enkelt måtte mangle, kan det indbetales på foreningens konto reg. nr. 5012 kontonummer 0001235837 - husk at angive navn. Kontingentet er kr. 200 per år.

Vel mødt til en spændende aften.