Kære medlem af Dansk Ubådsforening,

Forsvaret er ved at forberede et salg af store dele af Nyholm, og det berører en række foreninger, med interesse i områdets fremtid herunder ikke mindst Dansk Ubådsforening som følge af SÆLENS placering. En kreds af interessenter har udarbejdet "Charter for Nyholm og den maritime kulturarv i Københavns havn". Dansk Ubådsforenings bestyrelse har tilsluttet sig dette charter. Charteret vil blive lanceret på et pressemøde den 8. maj kl. 1000 på Søværnets Officersskole af Initiativgruppen Nyholm ved admiral Tim Sloth Jørgensen (Fregatten Peder Skram) og Asser Amdisen (Stiftelsen Georg Stages Minde).

Peder Skram Fonden har nu overtaget driften af SÆLEN og SEHESTED og ved den seneste nyhedsbrev blev medlemmerne opfordret til at melde sig som guider og som del af det tekniske team. Der er indtil videre god opbakning til begge opgaver, men der er brug for flere. Det er medlemmerne, der har de bedste forudsætninger for at fortælle om, hvad der er særligt ved at sejle under vandet og historien om ubådene i Danmark. Så meld jer endelig via tilmeldingsblanketten. 
Rundvisere og deltagere i det tekniske team kan bo gratis om bord i PEDER SKRAM, hvis man tager flere vagter i træk. Der er bad- og omklædningsfaciliteter i Planbygningen ved siden af SEHESTED og foreningerne har aftale med cafeteriet om muligheden for at købe mad. Der ydes endvidere godtgørelse for billigste rejsemetode fra provinsen. Man kan tilmelde sig som rundviser eller til det tekniske team via Nemtilmeld 
https://ubaade.nemtilmeld.dk/4/

Bak op og støt en god formidling af historien, jeres bistand er afgørende for foreningens succes. 

Bestyrelsen har udbetalt første rate af donationen til Springeren i Aalborg, så renoveringsprojektet kan komme godt fra start. Vi håber alt det bedste for dette projekt, som på afgørende vis vil styrke og bevare historien om de danske undervandsbåde. 

Sidst men ikke mindst skal bestyrelsen opfordre til, at medlemmerne hjælper med til, at der også fremover er mulighed for at støtte de danske museumsubåde. Det gøres ved at indbetale kontingentet. Kassereren vil gennemgå indbetalingerne og udsende rykkere; men der er ingen grund til at vente, hvis I ved, at I endnu ikke har betalt.

Indbetaling sker via bankoverførsel:
Registreringsnummer: 5012 kontonummer 1235837, husk at angive navn - så I kan blive noteret for betalingen.

med venlig hilsen

Bestyrelsen