Kære medlemmer af Dansk Ubådsforening

1. Der indkaldes herved til Dansk Ubådsforenings  fjortende ordinære generalforsamling. 

2. Generalforsamlingen finder sted i Holmens Kirkes menighedshus, Holmens Kanal 21. Indgangen til menighedshuset er på venstre side af Holmens Kirke. 

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 1800 

Hvor dagsorden jf. foreningens vedtægter er følgende. 

1.    Valg af dirigent.

2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.    Forelæggelse af revideret regnskab for 2017 og godkendelse heraf.

4.    Forelæggelse af budget for 2018 og godkendelse heraf.

5.    Fastsættelse af kontingent.

6.    Behandling af indkomne forslag.

7.    Valg til bestyrelse.

8.    Valg af revisor og suppleant.

9.    Eventuelt.

Revideret regnskab for 2017 udsendes forud for generalforsamlingen

Datoen for generalforsamlingen er ændret i forhold til det tidligere udmeldte, hvilket skyldes flere omstændigheder. 

3. I forbindelse med generalforsamlingen vil der være et let måltid. Herefter vil der være et foredrag i foreningens ånd. Indlæggets titel er, ”Nogle politiske ikke korrekte betragtninger om U137s grundstødning i oktober 1981” ved orlogshistoriker Hans Christian Bjerg. 

4. Arrangementet (inkl. måltid og 2 øl/vand) koster igen kun 100 kr., der traditionen tro indbetales på stedet. 

5. Tilmelding til foreningens mailkonto: danskubaadsforening@gmail.com eller via www.ubaade.nemtilmeld.dk

De bedste hilsner

Felix Ebbestad

Formand