NORSK UBÅTFORENING


Norwegian Submariners Association


Skipsrådet

Org nr   915 421 024

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ……. blås på 1-2-3 !

SKIPSRÅD 2017

 

Skipssjef                                  

Jens-Georg Engeness


Nk                                            

 Bjørn Erik Strønen

Maskinmester                          

Knut Schâffer

Intendant                                 

Erik Syrstad


Elektooffiser & og Facebook  

Kåre Johansen

Skipssersjant                           

Stein Vidar Hansen

Elektronikk, sonar og radio off

Kjell Hagen


GENERELL INFO Offisers klubben Periskopet


Besetningen i Norsk ubåtforening er  assosierte medlemmer av Offisersklubben Periskopet og kan delta på alle Periskopets arrangementer og omvendt. Dette er en god anledning til å møte tidligere og nye kolleger og friske opp gamle og nye minner fra tiden ombord. Periskopet har en del UVB merker/ nåler til salgs for medlemmer.


Utenlandske samarbeidende foreninger

Norsk Ubåtforening har et uforpliktende samarbeid med:

        International Submariners Association (ISA)

        Svenske ubåtforeninger med Nordkaperen i Gøteborg som koordinator, 

        Tysk ubåtforeningen U28 

        Dansk Ubåtforening i København. 


Innbydelser til de forskjellige arrangementer blir sendt ut så snart vi mottar informasjoner. 

        Vi har tidligere informert om at de som ønsker det kan melde seg kostnadsfritt inn i International Submariners Association/Great Britain, se internett eller send en e-post til Secretary Ian Vickers:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Medlemskort og medlemsbrosjyre til Norsk Ubåtforening


Det vil om kort tid bli utarbeidet medlemskort for foreningen, kortene vil bli tilsendt etter hvert som medlemskontingenten innbetales. I samarbeid med Marinemuseet vil det bli utarbeidet en kombinert medlems- informasjonsbrosjyre for  MMU Utstein 

Facebook


Norsk Ubåtforening er på Facebook, her vil det komme informasjon om aktuelle saker fra nær og fjern. Søk på navnet og bli medlem og bidra til at dette blir en aktiv side.

E-post adresse

Har du sjekket om vi har din e-post adresse? Dersom du får dette brevet i posten, så har vi ikke, eller har vi feil e-postadresse, send et signal til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Undervannsbåtvåpenet

Norsk Ubåtforening har et godt samarbeid med Undervannsbåtvåpenet. Ledelsen i UVBV deltar med foredrag og oppdateringer på Generalmønstringen og bidrar til at besetningen blir oppdatert på hva som skjer i UVBV i dag. Etter foredragene stilles ofte spørsmålet: 
”Var egentlig alt så mye bedre før”? Ubåtvåpenet er fortsatt en attraktiv arbeidsplass og uttrykket ”En gang ubåtmann, alltid ubåtmann” gjelder fortsatt. 

Årets Generalmønstring vil rette fokus mot det kvantesprang Undervannsbåtvåpenet gjør i.fm planer og utvikling av en norsk klasse 212A, ikke minst innen utfordringene innen utdanning og vedlikehold.

Start-monumentet


Startmonumentet på Borre ble reist av Norsk Aeroklubb i 1960 som et minnesmerke for starten på den sivile og militære luftfart i vårt land. Det hele startet med at 3 offiserer fra undervannsbåten Kobben fikk etablert ”Undervannsbaaten Kobbens flyvekomitè”,  og sendte premierløyntnant Dons til Tyskland for å lære og kjøpe flyet Start. Den første flyging ble gjennomført 01. Juni 1912 fra Gannestadjordet via Karljohansvern - Moss til Øra i  Fredrikstad. En ny æra var begynt. 

Monumentet er i dag preget av forfall og dårlig vedlikehold. Norsk Ubåtforening i samarbeid med Sjømilitære Samfund/avd Horten, Horten og omegn Forsvarsforening, Borre Velforening og Lokalhistorisk senter vil ta saken opp med Horten kommune med en henstilling om å flytte monumentet til et mer synlig og velegnet sted hvor historien og vedlikeholdet kan bli bedre ivaretatt. 

Teie Ubåtstasjon


Staten kjøpte Teie gård i Tønsberg i 1916 og orlogsflagget ble heist 12.september 1918.


Teie ubåtstasjon ble lagt ned etter 1945 da ubåtene etter krigen en kort tid ble stasjonert i

Trondheim. (se jubileumsboken ”Tilstede og usynlig i 100 år”, side 33). 


Tønsberg Kultur-senter i samarbeid med Kystlaget Loggen ønsker å markere jubileet  14.-15. Sept 2018 bla med foredrag og utstilling og Norsk Ubåtforening og Marinemuseet vil bidra.

Ny fabrikk for ubåtbatterier

Gjengangeren hadde 02. Nov 2016 en stor artikkel om bygging av ny batterifabrikk for ubåtbatterier på Skoppum. En investering på 100 millioner som sikret 10 arbeidsplasser og skal være ferdig om et år. Byggingen er basert på et militært-sivilt samarbeid. 

 

Marinens Akkumulatorfabrikk i Horten, ble etablert i 1923 for at Marinen i en krise-situasjon, skulle være selvforsynt med batterier for undervannsbåtene. Batterifabrikken ble senere overtatt av diverse sivile bedrifter men Marinen var fortsatt eier av produksjonsutstyret. Her ble det produsert batterier for U-K-Kobben- og Ula-klassen. Manglende lønnsomhet gjorde imidlertid at at den sivile bedriften valgte å legge ned produksjon av ubåtbatterier i 2014. 


Kobben, Norges første ubåt ble overtatt  av Marinen i 1909, senere kom 3 ubåter av Aklassen i tillegg. De første ubåtbatteriene ble levert  fra et tysk firma. Da 1. verdenskrig brøt ut  stoppet leveransene  men i sluttfasen fikk vi erstatnings batterier først fra en britisk, senere fra en fransk fabrikk.  Dette viser at vi var svært avhengig av utenlandske leverandører, en lite tilfredsstillende operativ løsning for  Undervannsbåtvåpenet. I denne perioden hadde Marinen startet byggingen av 6 B-klasse undervannsbåter på Marinens Hovedverft. En egen batterifabrikk var tvingende nødvendig. Det var naturlig at den ble etablert  i tilknytning til Marinens hovedbase,  Karljohansvern og med nærhet til Teie Ubåtstasjon Tønsberg. 


Blybatteriet er basert på en kjent og velprøvd 100 år gammel teknologi. En av bakdelene er stor vekt og energitetthet og ladevirkningsgrad er lav. De fleste moderne konvensjonelle ubåter i dag har luftuavhengig fremdriftsmaskineri, basert på brenselseller men uten at batteriet har utspilt sin rolle. 

Batterier må undervannsbåtene ha men for fremtidens undervannsbåter, handler det også om hvilken teknologi det skal satses på i fremtiden. Lithium-Ionen (Li-on) batteriet  benyttes i dag militært og sivilt, bla undervannsfarkosten Hugin men også de tyske undervannsbåtene i 212 klassen. 

Behovet for en norsk ubåtbatterifabrikk er fortsatt til stede. Vi vil ha 6 undervannsbåter av Ula-klassen i drift frem til utfasing i løpet av 2020-2025 og batterifabrikken på Skoppum skal  ivareta produksjon av blybatterier for Ula-klassen frem til utfasing.


På bakgrunn av operasjonelle og raske endringer som kan oppstå i den utenrikspolitiske situasjon, er det viktig at vi opprettholder en egen norsk ubåt batteriproduksjon.

SEILINGSPROGRAM 2017: 


1. 11.feb 2017 Periskopets årsball

Årets store begivenhet går av stabelen på stor dybde og i stilfulle omgivelser på

Sjøkrigsskolen. En tradisjon som har vært gjennomført i mange år.


Antrekket er messdress I/galla, maten er utsøkt og stemningen som om vi skulle 
vært på en 3 ukers patrulje i Barentshavet……bortsett fra antrekket!  
Alle tjenestegjørende og tidligere tjenestegjørende kan delta uansett grad. 

2. 08.mars 2017 Liten vedlikeholdspatrulje kl 0900-1600

Skipsrådet gjennomfører en liten vedlikeholdspatrulje ombord. Dette består i hovedsak av gjennomgang av belysning, opprydding etc.  Evaluering av en databasert vedllikeholdsplan for kort- og langsiktig vedlikehold om bord. 

Velkommen om bord dersom noen i Hortens området ønsker å delta. 

3. 20.-24. mars 2017 Flåtebesøk til Kiel

Som kjent vil Norge inngå en kontrakt med ThyssenKrupp om kjøp av 4 undervannsbåter som avløsning for Ula-klassen. Som en oppfølging fra siste Generalmønstring hvor representanter for ThyssenKrupp holdt en orientering om klasse 212A, er Skipsrådet invitert til en omvisning på Howaldswerke Deutche Werft (HDW) i Kiel og en klasse 212 undervannsbåt. Dette er fartøystypen som er aktuell for Norge. Programmet er ikke helt klart men vi jobber også med at dette kan kombineres med et besøk til den tyske u-båtflottiljen i Eckernførde og ubåtskolen, event omvisning på U-995/Ex KNM Kaura på Laboe. Alle utgifter dekkes ev den enkelte deltaker. 

4. 22. apr 2017 kl 1000 Vedlikeholdspatrulje MMU Utstein

Båten må se presentabel ut til sesongåpning av Marinemuseet. Skipsrådet innkaller til dugnad med maling, rengjøring, messingpuss og oppfrisking av gamle historier fra dypet. Det blir en lett lunch med forfriskninger og utskei ca kl 17.00 og  etter-følgende middag. Kostnadene dekkes av skipskassen men du må selv bestille og betale event overnatting. 


Påmelding innen 15.april 2016: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

5. 24.-28. mai 2016 International Submariners Association (ISA)
International Submariners Accosiation (ISA) ble etablert i 1962 og er en

verdensomspennende UVB organisasjon for ubåtveteraner uansett tjenestetid og grad. Møtene går på omgang mellom ca 20 nasjonene. 

Den 54rd International Submariners Convention 2017 gjennomføres i St Petersburg, Russland05.-12. Juni 2017. 

Ca 10 personer fra Norge pleier å delta, dette er en tur hvor man også kan ta med  ektefeller/ samboer. 


Ønsker du nærmere info, ta kontakt med vår ISA veteran og kollega, Andreas Hauge:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. eller den offisielle hjemmesiden www.54isc.com/homepage 

6. 22.-24. sept 2017 2016 Generalmønstring  

Ramme programmet er at besetningen mønstrer ombord på MMU Utstein fredag 22.sept 2017 kl 1800-2100. Fredag 23. sept 2017 kl 0900 blir det minnemarkering for Uredd, generalmønstring i.ht Tjenestereglement og vedtekter, pkt 3. Deretter  foredrag om aktuelle UVB tema, lunch og middag i resepsjonen på Marinemuseet.med etterfølgende sjøslag frem til kl 01.00. Søndag er det returseilas til hjemmehavn, event omvisning på Marinemuseet. Som tradisjonen tilsier, inviterer vi ubåtveteraner fra Sverige, Danmark og Tyskland til å delta. Nærmere info med operasjonsordre og innkalling kommer pr signal i løpet av våren.

HVA SKJEDDE I 2016: 

  

15.-16. april 2015 Flåtebesøk til Gøteborg


Besetningen på Nordkaperen inviterte til minnemarkering i Gøteborg for den svenske undervannsbåten Ulven som ble minesprengt i 1943. 
Sjæfen, Jens-Georg Engeness og Knut Schâffer deltok.

23. april 2016 Vedlikeholds patrulje MMU Utstein


Vi møtes til work-up” ombord lørdag 23 apr 2016 kl 1000  og ca 18 mann kastet seg over gamle kunster med rengjøring, maling og messingpuss etterfulgt av middag på MMU. 

18.-21. mai 2016 ISA Congress i Paula, Croatia

Som vanlig var Norsk Ubåtforening representert på ISAs kongress i Paula Croatia, Head of Norwegian Delegation var  Andreas Hauge. Ennå et minneverdig besøk med hyggelige internasjonale ubåtveteraner.

10. sept 2016 Minnemarkering for Uredd i Dundee 


Rapport fra Steinar Digre:


Etter innbydelse fra Royal Navy Submariners Association besluttet nonen av oss å delta:

Andreas Hauge, Jan-Fredrik Andersen-Gott, Martin Rogneby og ektefelle Anne, Ivar Eeg-

Nielsen, Knut Holt-Larsen og Steinar Kristian Digre. 


Minnetilstelningen ble større,  mer stilfull og «offisiell» enn vi ante. Det norske forsvar stilte med en Northwood-basert Komkapt som la ned krans, noe ingen av oss visste om, men vi lot oss ikke vippe av pinnen! Og stilfullt ble det.

STILL ON PATROL

«Captain on the bridge….immediately!» Slik startet ubåtkrigen for UK kl 2100 den 10. september 1939; 7 dager etter at Neville Chamberline annonserte at Great Britain var i krig med Tyskland.  Lt. Cmdr. Hugh Steel på Dundee-baserte HMS Trinton så en annen ubåt i mørket rett forut gjennom periskopet der de patruljerte utenfor vestkysten av Norge.  Han 

visste at HMS Oxley var tildelt et tilstøtende patruljeområde og han ba om gjenkjennings signal med lyssignal og flares. Dette ble imidlertid ikke bekreftet.         

Trinton avfyrte 2 torpedoer, den ene traff målet midtskips, dessverre var det Oxley og 53 
av total besetning på 55 omkom.

Etter en tragisk start på den 6-år lange krigen patruljerte Dundee-baserte ubåter dypt inn i arktiske farvann som forsvar av konvoier med krigsmateriell til Sovjet. Patruljene ble godt hjulpet av norsk motstandsbevegelse og kodemaskinen Enigma som ble kapret fra tyskerne. Tapet av 296 sjøfolk inkludert 7 kommandosoldater på ubåter som opererte ut fra Dundee, tjenestegjorde på britiske, polske, franske, hollandske og en russisk ubåt. Den tragiske senkningen av KNM Uredd, hvor alle 7 kommandosoldatene var, kjenner vi alle.

Historien om ubåt flotiljen i Dundee er full av historier om sjømannskap, mot, utholdenhet og personlige oppofrelser.


BAMSE – EN TAPPER SKIPSHUND

En delegasjon bestående av Andreas, Martin, Anne og Steinar valgte derfor å ære den fantastiske hunden med et besøk til Montrose hvor vi bekranset statuen med 3 Coronations, bånd i norske farger og hvitt minnebånd med påskrift «in memory of Bamse from Norwegian Submariners Association». RIP Bamse. 


Bamse (1937-1944) var en st. Bernhard som ble maskot i den norske marine. Han var den største hunden som tjenestegjorde på allierte skip. Han ble et kjent symbol på det frie kjempende Norge. Han kom fra Honningsvåg og tilhørte kaptein Erling Hafto på minesveiperen KNM Thorodd. Under aksjoner sto Bamse vakt i forre våpentårn iført en tilpasset hjelm inntil faren var over. Som alle vi hundeeiere vet, påvirket også Bamse moralen til mannskapet i positiv retning. Bamse døde 22. juli 1944 av hjertestans og ble begrav med full militær honnør i Montrose. På korset står: «BAMSE 22-7-1944. Faithful friend of all onboard the Thorodd. Largest dog of the allied naval forses».

800 fulgte ham til graven.  Alle skolene i området fikk fri den dagen. Bamse ble begravd med hodet vendt mot Norge.

Bamse reddet minst to liv.  Da en ung løytnant ble angrepet av en person med kniv, sprang hunden på angriperen og dyttet ham i sjøen. En annen berget Bamse på land fra sjøen. 

17. juni 2006 ble en bronsestatue avduket i havnen i Montrose av HKH prins Andrew og en annen i Honningsvåg i 2009. Kanskje har Norge som nasjon noe å lære om hvordan man verdsetter og ærer de som ofret livet for Norge og de som fortsatt gjør innsats for Norge i utlandet?

I Montrose finnes også Bamse Lounge. En merket «løype» fra statuen via stedet han døde til graven holdes ved like av lokal befolkningen. Løypen passerer noen av Bamses favoritt puber: New Brig Inn –The Salutation Inn – South Esk Inn – The Anchor Bar – The Caledonian Bar - The Neptune Bar. Det sies at Bamse brøt opp slåsskamper ved å legge poten på skulderen til «sitt» mannskapsmedlem og ledet vedkommende tilbake til skipet etter en slik heftig pubaften. Det er lett å forstå behovet for avreagering etter uutløste spenninger.

En stor takk til våre venner i Royal Navy Submariners Association! 


Som avslutning på en flott weekend i Scotland som beæret oss med tindrende solskinn, besøkte vi the Royal Yacht Britannia ved Ocean Wharf. Om Utstein patruljen synes det er mye messingpuss, ta en titt i maskinrommet på Britannia!! Dronningens Rolls plassert om  bord var et syn som yachten for øvrig. Det ble en «Royal» avslutning på en minnerik tur på alle måter og bør gjentas, gjerne med samarbeid fra våre oppegående aktive i forsvaret.  
Vel blåst, og ikke minst: Tank You Scotland The Brave! 

Oppsummering fra Generalmønstring 16.-18. Sept 2016

Med Marinemuseet som historisk ramme, ble det lagt inn ladning på begge diesler og muntre historier fra dypet ble oppfrisket sammen med ca 70 deltakere inkludert gjester fra Sverige, og Tyskland 

Fredag 16. Sept 2016 startet mønstringen på Marinemuseet,med lapskaus og øl og hyggelig gjensyn med svenske, tyske og norske ubåtveteraner. Generalmønstringen ble gjennomført, se vedlegg 1 før kursen ble satt mot ”Pøbben” på Gamle Horten Gjestegård.

Lørdag 17. Sept 20126 ble innledet med minnemarkering for Uredd. Minnetalen ble holdt av Jan-Andersen-Gott og i følge skipssjefen, ble det gjennomført så godt at han vurderes for opprykk neste år. Deretter ble det foredrag i sentrallageret bla av repr for det franske verftet Direction des Constructions Navales Services (DCNC) og Scorpenè – klassen og det tyske verftet Thyssen/Krupp Marine Systems (TKMS)  orienterte om klasse 212.

Søndag 18.sept 2016 med Per Skjegstad og Svenning Amundsen som omvisere på engelsk og norsk, ble det en morsom og profesjonell gjennomgang av norsk…. og litt dansk marinehistorie.

Karljohansvern julemarked 03. - 04. Des 2016

Skipsrådet arrangerte ”Åpent skip” om bord på MMU Utstein, ca 15. 000 mennesker besøkte utstillingen og vi har på følelsen at de fleste kombinerte dette med et besøk om bord.


Skipsrådet ønsker alle vel møtt til trivelige tokt i Dypet i 2017

Karljohansvern 09. feb 2017

Jens-Georg Engeness     

Skipssjef                                                                                                           

Bjørn Erik Strønen

 

   Nestkommanderende & skriver