Foredrag om A 26

Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan meddele, at der er truffet aftale med projektingeniør Johanna Nordgaard fra Kockums værft, som vil give et foredrag om det svenske ubåds-projekt benævnt A26.  A26 projektet bærer mange af designideerne videre fra den hedengangen VIKING projekt og vil give en god indsigt i et af de øvrige nordiske landes tanker om ubåde. 


Foredraget vil finde sted i Kirkesalen på Holmen, Spanteloftvej 20, onsdag den 12. oktober 2016 kl. 1730 til ca. 2100. Johanna Nordgaard vil være ledsaget af den tidligere svenske ubådschef Gustaf Hellstrøm, som er tilknyttet projektet. Foredraget vil blive efterfulgt af et beskedent måltid mad (biksemad) til den ringe sum af 100 kr som betales ved ankomsten til kassereren, kommandørkaptajn Stig Kastberg.

Af hensyn til bestilling af den rette mængde biksemad bedes I fremsende jeres tilmelding til formanden på mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) eller på sms 41227687. Tilmeldingerne imødesesikke senere end torsdag den 6. oktober 2016.