Kære medlemmer
Dansk Ubådsforening har modtaget invitation til deltagelse i den norske Ubådsforenings årsmøde i Horten. Vi kan deltage med op til 5 medlemmer og mødet finder sted den 16 - 18 september 2016. Der vil være et mindre økonomisk bidrag til eventuelle deltagere fra Dansk Ubådsforening, og man opfordres til hurtig tilmelding og booking af værelser på Gamle Horten Gjestegård. Eventuelle interesserede anmodes om at meddele dette til formanden inden 15. august 2016. 
 
Betaling håndteres ved ankomst til mødet.