Som en ny aktivitet arrangerer Dansk ubådsforening i år Nordisk Ubådstræf på Nyholm fredag 21. og lørdag 22. august 2015.

Formål

Formålet med dette ubådstræf er dels at gøre status over ubådsvåbnet i Norge og Sverige – og Danmark, dels at orientere om det arbejde, der foregår med museumsubåde i de nordiske lande, for herigennem at fremme samarbejdet mellem de nordiske ubådsklubber.

Aktivitet

Nordisk Ubådstræf finder sted på Søværnets Officersskole. Programmet mv. fremgår af vedhæftede invitation.

Der opkræves et deltagergebyr for fredagens arrangement inkl. middag på Kr. 100,-, som betales ved ankomst. Den meget rimelige pris skyldes, at Dansk Ubådsforening giver tilskud til middagen, hvor drikkevarer kan købes til favorable priser.

Såfremt du ønsker at deltage i lørdagens arrangement med morgenmad og frokost, vil betaling herfor tilsvarende være Kr. 100,-.

Tilmelding

Såfremt du ønsker at deltage i træffet, bedes du tilmelde dig til Hans Christian Bjerg på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. inden 1. august 2015. Ved tilmelding bedes du oplyse, i hvilket omfang du ønsker at deltage i Nordisk ubådstræf.

Program

Fredag den 21. august 2015

12.00-13.00: Registrering af deltagere (Søværnets Officersskole)

13.00-17.00: Status for ubådsvåbnet i de nordiske lande

- Forelæsninger af ubådsofficer/eksperter fra Sverige.

- Forelæsninger af ubådsofficer fra Norge.

- Forelæsninger af søofficer fra Marinestaben.

Til disse forelæsninger er medlemmer af Søelieutenantselskab inviteret sammen med særlige gæster.

18.00-22.00: Ubådsmiddag og samvær.

Lørdag den 22.august 2015

08.00-09.00: Morgenmad (Museumsfregatten PEDER SKRAM)

09.00-11.00: Rundvisning på SÆLEN og PEDER SKRAM samt Nyholm (Marinestationen) 

11.00-13.00: Rapport om arbejdet med museumsubådene i de nordiske i de nordiske lande.

(Søværnets Officersskoles aula).

- En repræsentant for de deltagende ubådsklubber beretter om deres arbejde.

- Drøftelse af kontakt og samarbejde mellem ubådsklubberne i fremtiden.

13.00-14.00: Frokost og afslutning (Søværnets Officersskole)