På generalforsamlingen d. 25. marts valgtes ny formand. Det blev Felix Ebbestad, der har sejlet med ubåde af Narhvalen klassen og Tumleren klassen fra 1985-95, heraf de sidste fem år som ubådschef. Efter sin ubådstjeneste gjorde han tjeneste som ubådsofficer i SOK og er i dag sektionschef i Forsvarskommandoen. Med dette formandsskifte har ubådsforeningen nu en formand og en næstformand, der begge er i aktiv tjeneste.