Medlemsmøde i Dansk Ubådsforening d. 22. februar 2014.

 

Foreningens 21. medlemsmøde blev afholdt i SOK bunker i Aarhus d. 22. februar fra kl. 1030 til 1430. Der deltog 30 medlemmer, idet adgangsbegrænsning betød, at der måtte siges nej til yderligere 5 medlemmer. Stabsvagten viste rundt og forklarede om, hvordan SOK herfra kunne lede alle de hjemlige operationer som f.eks. farvandsovervågning, søredning, miljøberedskab og samarbejde med andre statslige myndigheder. Samt ikke mindst kontakten til presse, TV og de mange borgere, der ringede til SOK. Desuden deltog man i SOK bidrag til internationale operationer som f.eks. piratbekæmpelse og for tiden også transport af farlige kemikalier fra Syrien.

Efter rundvisningen var der frokost og medlemsmøde. Her indledte næstformanden med at orientere om, hvorledes SOK efter nedlæggelse ubådsvåbnet håndterede aktiviteter, hvor der indgik ubåde. Med assistance fra allierede ubådsnationer var dette mulig i de internationale operationer. Uden danske ubåde var ASW generelt blevet nedprioriteret. Fregatter og støtteskibe havde det mest moderne udstyr, men manglede træning. Mens der blev spist sandwich gav formanden en kort gennemgang af aktuelle sager.

For mange var det en god oplevelse at gense eller for første gang se, hvor professionelt SOK ledede operationer og henvendelser udefra. Tak til SOK og stabsvagten for et godt besøg.