Besøg i Søværnets Operative Kommando

 

Kære medlem.

Velkommen ind i året 2014.

Næste medlemsmøde er nu på plads, og det går som forvarslet til Søværnets Operative Kommandos bunker i Aarhus. Et sted som ingen uden særlig tilladelse får lov at besøge. Vi skal derfor lave en særlig besøgsoversigt, ligesom der ikke må medbringes mobiltelefon i bunkeren.

Arrangementet finder sted

Lørdag den 22. februar 2014 kl. 1030 ved indgang fra parkeringsplads (Carl Nielsens Vej 6, Havreballeskoven, 8000 Aarhus C).

 

Ved ankomst oplyses navn og ærinde via samtaleanlægget, hvorefter MP-vagten åbner porten.

Besøget indledes med en orientering om SOK og Redningscentralen. Derefter vil vi få en kort orientering om, hvorledes SOK i dag klarer ubådsaktiviteter i dansk ansvarsområde og internationalt samt lidt om Flådens uddannelse i ASW. Så følger der en rundvisning i bunkeren efterfulgt af en spørgeperiode. Ca. klokken 12 er der frokost og medlemsmøde i briefingrummet i Skovhytten med seneste nyt, snak og hvad der ellers måtte være af interesse.

Medlemsmødet forventes at være slut ca. klokken 1330.

Besøget er gratis for medlemmerne, idet foreningen er vært ved frokosten.

Transport til og fra SOK skal ske ved egen foranstaltning, men foreningen er parat til at hjælpe med at koordinere ledige pladser med transportbehovet.

De medlemmer, som ønsker at deltage i arrangementet, bedes snarest belejligt og senest mandag d. 10. februar tilmelde sig hos Formanden på e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller telefon 3091 5092.

Ved tilmeldingen bedes oplyst, om der er ledig plads i bilen og i givet fald hvorfra. Fra deltagere, der ikke er selvtransporterende, bedes oplyst, hvorfra der ønskes kørsel. Foreningen vil herefter gøre sit bedste for at ”parre” muligheder og behov.

Venlig hilsen

Niels Mejdal

 

Formand