Medlemsmøde i Dansk Ubådsforening d. 10. oktober 2013.

Foreningens 20. medlemsmøde blev afholdt i Bræddehytten på Holmen d. 10. oktober fra kl. 18 til 21. Der deltog 49 medlemmer og 2 gæster. Efter formandens velkomst og korte status gik man over til aftenens menu – biksemad med to spejlæg. Ikke overraskende. Derefter var det tid for aftenens foredrag, hvor marinehistoriker Søren Nørby på en uhøjtidelig og klar måde fortalte om tilblivelse og indhold i sin nye bog ”Ubådene Narhvalen og Nordkaperen”.  Bogen er en grundig gennemgang af ubådsklassens tilblivelse og de mange overvejelser, der lå til grund for det endelige resultat. Også nogle af de mere skelsættende afprøvninger og patruljer omtales og suppleres med indlæg fra tidligere ubådschefer. I Berlingske har bogen fået en pæn anmeldelse. Bogen er udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum med fuld finansiering fra Dansk Ubådsforening. Efter spørgeperioden var der ”bogudgivelse”, idet foreningens medlemmer kan købe bogen for 50 kr. plus evt. porto. I løbet af kort tid var der solgt 70 eksemplarer til de økonomisk bevidste medlemmer, der havde noteret sig, at museet vil sælge bogen for 245 kr.

 

En super aften, hvor alle, der har holdt af Narhvalen klassen, rigtig kunne nyde det.