Kære medlem,

Så indkalder Dansk ubådsforening til foreningens niende ordinære generalforsamling. Sammen med indkaldelsen følger det reviderede regnskab for 2012.  

Generalforsamlingen finder igen i år sted i Bræddehytten på Holmen

Torsdag den 21. marts 2013, klokken 18.00,

hvor dagsorden jf. vore vedtægter er følgende:

1.                                     Valg af dirigent.

2.                                     Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.                                     Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf.

4.                                     Forelæggelse af budget og godkendelse heraf.

5.                                     Fastsættelse af kontingent.

6.                                     Behandling af indkomne forslag.

7.                                     Valg til bestyrelse.

8.                                     Valg af revisor og suppleant.

9.                                     Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være den traditionelle skafning i det tilstødende lokale, hvorefter der vil blive vist en kortere og forhåbentlig underholdende film. Og så er der naturligvis fri debat og udveksling af gamle historier!

Arrangementet (heri indbefattet 2 øl eller vand) koster igen kun 100 kroner, der traditionen tro indsamles på stedet.

Deltagelse bedes meddelt formanden på tlf. 3091 5092 eller e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest mandag den 18. marts 2013.

 

Hilsen

 Niels Mejdal

formand