Medlemsmøde i Dansk Ubådsforening d. 4. oktober 2012.

Foreningens 18. medlemsmøde blev afholdt i Bræddehytten på Holmen d. 4. oktober fra kl. 18 til 21. Der deltog 47 medlemmer. Efter formandens velkomst og korte status gik man over til aftenens menu – biksemad med to spejlæg. Ikke overraskende. Derefter var det tid for aftenens franske film fra 1970erne "Truslen under havet". Filmen blev introduceret af orlogshistoriker Hans Christian Bjerg. På 50 minutter gennemgik filmen ubådens historie, sådan som man i Frankrig udlagde historien. Desværre fik medlemmerne ikke testet deres franskkundskaber, da teknikken lukkede af for lyden. Heldigvis havde Hans Christian Bjerg brugt filmen i forbindelse med undervisning på Søværnets Officersskole, så han kunne speake og fortælle, hvad de opmærksomme tilhørere så på det hvide lærred. På de fleste områder stemte den franske vinkel fint med engelske og amerikanske præsentationer. En lidt begrænset spørgelyst kunne skyldes filmens grundighed eller måske nærmere medlemmernes store lyst til at snakke indbyrdes.