Kære medlem.

Så indkalder Ubådsforeningen til foreningens ottende ordinære generalforsamling. Sammen med indkaldelsen følger det reviderede regnskab for 2011.   

Generalforsamlingen finder igen i år sted i Bræddehytten på Holmen 

Torsdag d. 29. marts 2012 klokken 1800,

hvor dagsorden jf. vore vedtægter er følgende:

1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf.

4.Forelæggelse af budget og godkendelse heraf.

5.Fastsættelse af kontingent.

6.Behandling af indkomne forslag.

7.Valg til bestyrelse.

8.Valg af revisor og suppleant.

9.Eventuelt.

Til dagsorden pkt. 6 har bestyrelsen vedhæftede forslag til ændring af foreningens vedtægter.

Efter generalforsamlingen vil der være skafning i det tilstødende lokale, hvorpå historikeren Søren Nørby vil give status i arbejdet med ”Bogen eller hæftet om Narhvalen klassen”, hvor der helt sikkert vil blive efterspurgt bidragsydere til bogen. Og så er der naturligvis fri debat og udveksling af gamle historier!

Arrangementet (heri indbefattet 2 øl eller vand) koster igen kun 100 kroner, der traditionen tro indsamles på stedet.

Deltagelse bedes meddelt formanden på tlf. 3091 5092 eller e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest fredag d. 23. marts.

Hilsen

Niels Mejdal

formand