Medlemsmøde i Dansk Ubådsforening d. 30. august 2011.

Foreningens 16. medlemsmøde blev afholdt i Aalborg d. 30. august fra kl. 17 til 20. De 23 deltagere mødtes ved Aalborg Søfarts- og Marinemuseum, hvor museumsdirektør John Hansen bød velkommen og viste rundt på det vidtfavnende og spændende museum, hvor ubåden Springeren (Delfinen-klassen) naturligvis var hovedattraktionen. Det blev hurtigt klart, at den afsatte time var alt, alt for lidt, så der er grundlag for endnu et besøg på privat basis (for medlemmer af Dansk Ubådsforening er der gratis adgang).

Efter besøget forlagde deltagerne til naboen, Aalborg Marineforening, hvor formanden Charley Petersen tog imod, og vi mødtes med medlemmer af museets venneforening. Efter middag i marineforeningens flotte lokaler skulle orlogshistoriker Hans Christian Bjerg holde foredrag om "Drømmen om at sejle under vandet - Undersøiske både før 1900". Desværre var der tekniske problemer med at få marineforeningens PC til at forstå Bjergs foredrag. Efter opfordring gav Bjerg imidlertid 35 minutters improviseret mundtlig gennemgang af foredraget. Ganske flot og spændende. Som afslutning lovede han at komme tilbage og holde det rigtige foredrag med de mange tegninger og billeder. At der også blev lejlighed til at give en stærkt komprimeret gennemgang af Flådens 500 års historie, gjorde blot udbyttet så meget større.

Næste medlemsmøde er planlagt til den 5. oktober 2011 i København.