DANSK UBÅDSFORENING                                                                    

 

                                                                                                                     11. august 2011

 

Kære medlem.

 

På næste møde i ubådsforeningen vil vi gerne sammen med Aalborg Søfarts- og Marinemuseum præsentere ubåden Springeren (Delfinen klassen) for medlemmerne. I foråret donerede foreningen et større beløb til renovering af ubådens casing. Resultatet er så flot, at vi gerne vil slå på tromme for ideen om, at foreningen også fremover hjælper til med bevarelsen af de tre resterende danske ubåde; Springeren i Aalborg, Sælen på Holmen og Springeren på Langeland.

 

Næste medlemsmøde bliver derfor i Aalborg, hvor vi mødes ved

 

Aalborg Søfarts- og Marinemuseum, Vestre Fjordvej 81, 9000 Aalborg

tirsdag d. 30. august klokken 1700.

 

Efter besøget forlægger vi til Aalborg Marineforening, der er nabo til museet, hvor vi spiser middag sammen med museets venner i de helt enestående omgivelser.

 

Efter middagen vil Orlogshistoriker Hans Christian Bjerg fortælle om

"Drømmen om at sejle under vandet - Undersøiske både før 1900".

Bøger om ubåde starter ofte med gengivelse af nogle tidlige eksempler på mere eller mindre fantasifulde projekter på fartøjer, der skulle kunne sejle under vandet. Kun få af disse kom til at fungere, fordi en række tekniske og fysiske forudsætninger ikke var til stede før hen mod det 20. århundrede.

Drømmen om at kunne bevæge sig under havets overflade var før 1900 nok større og mere udbredt, end de fleste ubådsentusiaster forestiller sig.

(Foredraget gentages i København ved næste medlemsmøde d. 5. oktober).

 

For de sjællandske medlemmer er det en længere oplevelse, og foreningen vil prøve at koordinere samkørsel og militær indkvartering . Derfor bedes man ved tilmelding oplyse, om man har plads til en medrejsende (og hvorfra), om man ønsker samkørsel (og hvorfra), og om man ønsker militær indkvartering (for egen regning).

 

Prisen for arrangementet på museet og i marineforeningen (inkl. middag og to øl/vand) er 100 kr. Tilmelding bedes givet på e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller tlf. 3091 5092 senest tirsdag d. 23. august.

 

Venlig hilsen

 

 

Niels Mejdal

formand