Nyhedsbrev Nr. 2

Foreningen deltager i ubådsvåbnets kommandostrygning

Foreningen deltager i ubådsvåbnets kommandostrygning den 25. november i Frederikshavn.

Torsdag den 25. november 2004 skrives der historie, idet Danmarks ubådsvåben nedlægges.

Efter aftale med Søværnets Operative Kommando og eskadren er der nu åbnet op for, at foreningens medlemmer kan deltage i denne skelsættende begivenhed.

Det er foreningens ønske at medvirke til, at dette kan ske på en værdig og respektfuld måde.

Den 24. klokken 10 tager vi fra Holmen i bus sammen med repræsentanter fra søværnet.

Efter opsamling på Flådestation Korsør og ved Søværnets Operative Kommando i Århus ankommer vi til Flådestation Frederikshavn knap 8 timer senere.

Om aftenen holder Dansk Ubådsforening sit første medlemsmøde, hvor eskadre-chefen vil fortælle om, hvorledes eskadrens personel har oplevet processen omkring ubådsvåbnets lukning.

Efter debatten vil der være fælles middag i flådestationens cafeteria.

Foreningen kan arrangere indkvartering på flådestationen eller reservere hotel for medlemmerne.

Efter parade og kommandostrygning næste dag returneres til Holmen med for-ventet ankomst klokken 2130.

Samme aften afholder Søe-Lieutenant-Selskabet foredrag på Søværnets Officersskole, Holmen, hvor forsvarsminister Søren Gade vil tale om "Det netop indgåede forsvarsforlig".

Ubådsforeningens medlemmer er alle velkomne til foredraget, der begynder klokken 1930.

Desværre vil det ikke være mulig for busdeltagerne at nå tilbage på Holmen til foredraget.