Nyhedsbrev Nr. 4

Kommandoen strøget og SÆLEN ankommet til Holmen

Så skete det. Torsdag den 25. november klokken 1130 blev kommandoen strøget i de sidste to danske ubåde – SPRINGEREN og SÆLEN.

Selv garvede ubådsfolk følte et stik i hjertet, da eskadrechefen, kommandørkaptajn Steen Petersen, på ordre fra chefen for Søværnets Operative Kommando bad om, at flag og kommandotegn blev nedhalet. Og så var det slut.

Efter mere end 95 års tro og påskønnet tjeneste rådede Danmark ikke længere over et ubådsvåben.

Ubådsforeningen deltog i kommandostrygningen med 50 medlemmer. Alle i fineste puds med medaljer og ubådsmærker.

Allerede aftenen før havde foreningen imidlertid haft sit første medlemsmøde, der begyndte med fælles middag i flådestationens cafeteria.

Eskadrechefen indledte mødet med at fortælle om, hvorledes eskadrens folk havde oplevet processen omkring nedlæggelse af ubådsvåbnet. Det udløste en langvarig og til tider ganske følelsesladet debat.

Efter en kort pause beskrev Chefen for ubåden SPRINGEREN, Morten Vogelius, hvorledes ubådens besætning reagerede, da forligsbeslutningen blev meddelt midt under en patrulje/øvelse i Østersøen! Ny debat.

Thomas Pedersen fra Tøjhusmuseet orienterede derpå om museets planer for ubådsudstillingen på Holmen, og Søren Nørby fortalte om sin kommende bog om Danmarks Ubådsvåben, der forventes udgivet til foråret.

Alt i alt en aften der klart viste behov for at foreningen gør sit for at bevare forbin-delsen mellem ubådsfolk i alle aldre og afskygninger.

Allerede tirsdag den 30. november sejlede SÆLEN ud på hvad, der nok bliver sidste sejlads for en dansk ubåd. Bestemmelsessted Holmen og en fremtid som museumsbåd placeret på land.

Med på turen var seks medlemmer af Dansk Ubådsforening, der sammen med den faste besætning ankom planmæssigt til Holmen onsdag den 1. december klokken 1000.

De mange fremmødte på Braddebænken kunne se SÆLEN lydløst anløbe på batteridrift og omkranset af hvide røgbøjer og grønne granater, mens marinestationen hilste SÆLEN velkommen "hjem" med skumkanon.

Fra ubådens mastetop vajede Jolly Roger, og på tårnet førtes signal for "Dieselsubs for ever". Efter ankomst og overstået gensynsglæde inviterede Tøjhusmuseet besætningen på frokost i Orlogsmuseets smukke kanonkælder.

At ubåden SÆLEN nu ligger på Holmen, er et væsentligt skridt på den lange vej mod at få etableret et respektfuldt minde om Danmarks ubådsvåben.

Næste milepæl bliver den 27. december, hvor det planlægges, at SÆLEN skal løftes på land i netop de vugger, der blev benyttet ved hjemtransporten fra Golfen i 2003.