Nyhedsbrev Nr. 6

Inspiratorer til ubådsudstillingen på Holmen

Vil du være med til at præge, hvordan ubåden SÆLEN skal præsenteres, hvordan skoleklasserne skal lære om ubåde, eller hvordan museet i den gamle arrestbygning skal levendegøre ubådenes karakteristika, ubådstjenesten særlige vilkår og de opnåede resultater?

Dansk Ubådsforening støtter Tøjhusmuseet med forberedelse af ubådsmuseet og har brug for medlemmernes aktive medvirken.

Det er planen, at SÆLEN åbner for besøgende til juni, og at arresten åbner til november. Inden da skal Tøjhusmuseets guider oplæres, og udstillingens enkeltdele skal være besluttet, beskrevet og opstillet.

Foreningen vil etablere et dokumentationsudvalg, som skal beskrive ubåden SÆLEN og dens udstyr.

Alle kan komme med, men især medlemmer med praktisk erfaring fra overtagelse/ombygning, sejlads og den operative planlægning kan være med til at bestemme, hvad de besøgende skal lære om ubåden.

Overarkivar H. C. Bjerg og kaptajnløjtnant Jan Skogøy er de drivende kræfter i udvalget.

Ubådsmuseet vil rumme en skolestue med "fysiklokale", hvor der f.eks. vises hvordan ubåde dykker, trimmes, fremdrives osv. samt om lydens udbredelse i vand.

Den egentlige udstilling indledes med billeder og film om de danske ubåde.

Næste lokale vil med billeder, tekst og materialer vise "Ubådens udvikling" (ubådskonstruktioner, fremdrivning, hydrofon/sonar, kommunikation og havari/redning).

Tredje lokale vil beskrive "Danske ubådsoperationer efter 2. Verdenskrig" med vægt på forsvarsplanlægning, herunder miljøet i Østersøen og samarbejde med allierede, efterretningsindhentning samt WAPA ASW.

Til sidst nok også noget om SÆLENs operationer i Middelhavet og Golfen.

Sidste udstillingslokale skal dække "Ubådens våben". Dvs. torpedoer, kanoner, miner og frømænd. For at holde sammen på alt dette vil foreningen formentlig oprette et udstillingsudvalg.

Hvem vil være med?

Hvem har interesse for at demonstrere ubådens fysiske karakteristika, lydens udbredelse, ubådens kommunikation, det traditionelle ligeløbsangreb, det moderne dybe angreb, indsættelse af frømænd, efterretningsindhentning, truslen under den kolde krig og samarbejdet i NATO i fred og krig.

Alle, der vil være med til at udbrede kendskabet til det danske ubådsvåben, har nu en mulighed for at sætte sit fingeraftryk på, hvad eftertiden vil vide.

Der vil ikke være tale om langt og forpligtende arbejde, men primært om bistand i planlægningsarbejdet, som vil ligge i sidste halvdel af året.

Foreningens "gamle" medlemmer vil være tovholdere, men har ubetinget behov for, at yngre og gerne yngste generation af ubådsinteresserede støtter op med ideer og tanker.

For at komme godt i gang planlægger repræsentanter for Tøjhusmuseet og ubådsforeningen at samle interesserede til møde på Holmen den 5. april og på Flådestation Frederikshavn den 6. april. Begge dage sidst på eftermiddagen.

Vil du bidrage, så giv bestyrelsen besked om, hvor din interesse måtte være i udstillingens levendegørelse.