Nyhedsbrev nr. 9

Danmarks mest
moderne ubåd er nu blevet et museum

Med maritim præcision kunne kulturminister Brian Mikkelsen i fredags d. 26 juni klokken 1130 erklære SÆLEN åbnet som museumsubåd foran flere hundrede inviterede gæster.

Arrangementet var tilsmilet af sol, som-mer og Kvindelige Mariners Musikkorps.

I Planbygningen blev der holdt taler af Tøjhusmuseets direktør, Formanden for Dansk Ubådsforening og af Kultur-ministeren – alt imens de mange fremmødte svedte med anstand.

Forsvarsministeren måtte på et sent tidspunkt melde afbud, men måtte svede mindst lige så meget i det tvungne samråd hos Folketingets Forsvarsudvalg.

Ved SÆLEN stod et udpluk af den gamle besætning, og Brian Mikkelsen fik en levende og professionel gennemgang af ubåden.

Ministeren og hans departementschef blev på de få minutter ført ind i en hel ny verden. Noget, som ubådsforeningen håber, vil medvirke til virkeliggørelse af næste fase – opbygning af et ubåds-museum på Holmen, hvor SÆLEN vil indgå som den største og nok også mest spændende udstillingsgenstand.

Efter ministeren fik to tidligere forsvars-chefer og forsvarets næstkommande-rende – Chefen for Forsvarsstaben – en tur gennem den "vellugtende", varme og svagt belyste ubåd.

For dem intet nyt, men blot en genkaldelse af tidligere besøg ombord i operative ubåde.

Og så var det tid for alle øvrige.

I mere end 1½ timer varede denne optakt til den officielle åbning d. 1. juli, hvor billetter sælges fra fregatten PEDER SKRAM, og SÆLENs rundvisere er klar til at tage besøgende ombord i hold på op til 12 personer.

I forbindelse med SÆLENs åbning præsenteredes historikeren Søren Nørbys bog om "Danske Ubåde 1909 – 2004". En spændende og velskrevet bog som er Nr. 1 i Forsvarshistoriske Skrifter fra Statens Forsvarshistoriske Museum.

Efter aftale med Tøjhusmuseet vil med-lemmer af Dansk Ubådsforening efter henvendelse til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer få lov til selv at rundvise familie og venner på tids-punkter, hvor det ikke generer de officielle ture.

For ubådsforeningen var d. 26. juni en mærkelig oplevelse, således som det fremgår af formandens tale.