Aktiviteter

Dansk ubådsforening har en række aktiviteter.

Foreningen er aktiv med bogudgivelser, souvenirgenstande og støtte til anskaffelser fra sag til sag.

 

Jubilæumsbog 1909-2009:

"Fra sømilitær kapacitet til museumsgenstand – Ubåden i dansk forsvarspolitik gennem 100 år" 

Under et møde i Dansk Ubådsforenings bestyrelse for et års tid siden drøftede man de forskellige politiske og militære opfattelser af ubåden i Danmark gennem de snart 100 år, der var gået. Man besluttede at anmode Hans Christian Bjerg om at skrive om disse opfattelser, således at der kunne udsendes en bog om emne i forbindelse med 100 års jubilæet. Der var udkommet redegørelser for de danske ubåde efter deres indlemmelse i den danske flåde efter henholdsvis 25 år, 50 år, 75 år og - 95 år - i anledningen af udfasningen. Men vinklen i denne redegørelse skulle være en anden, og beskæftige sig med de overordnede holdninger til ubåde i Danmark.

Forfatterens præsentation kan læses her

Jubilæumsbogen kan købes ved henvendelse til foreningens kasserer eller Statens Forsvarshistoriske Museum.

Pris for medlemmer er kr. 75—ikke medlemmer kr. 150.

 

Temaet for Marineforeningens julemærke 2009 er Danmarks Ubådsvåben

Mærkerne sælges i en smuk omslagsmappe, hvor Dansk 

Ubådsforening har skrevet specifikt om de tre afbillede ubåde 
(Dykkeren, Delfinen og Sælen) samtidig med, at der er en kort 
beskrivelse af Ubådsvåbnet i dansk historie. Fra den kontrover-
sielle begyndelse i slutningen af 1800-tallet over anskaffelsen 
af Danmarks første ubåd Dykkeren i 1909 til den politiske 
beslutning, der i 2004 sendte ubådene ud af den danske flåde.

Mappen kan købes ved den lokale marineforening for 10 kr. 

eller gennem Landskontoret for 35 kr. inklusive forsendelse. 
Se endvidere 
www.marineforeningen.dk.

 

Hæftet om Delfinen-klassen er netop udgivet (august 2009)

I serien om danske orlogsskibe efter den 2. Verdenskrig har de to tidligere ubådschefer Jørn Hansen og Johan Knudsen skrevet hæftet om ”Ubådene af Delfinen-klassen”. Under redaktion af Tom Wismann og Søren Nørby er mange timers arbejde samlet i et spændende hæfte på 44 A-4 sider med 48 fotos og diverse  tabeller, tegninger mv.

Prisen er 110 kr. inklusiv forsendelse, og hæftet kan bestilles på www.flaadensskibe.dk.