Foreningens formål er at virke for formidling af kendskabet til dansk ubådsvirksomhed samt at arbejde for etablering og opretholdelse af et dansk ubådsmuseum.

Dette website er optimeret til MS Internet Explorer.

Der kan beklageligvis forekomme uhensigtsmæs-sigheder i andre browsere

Submarines
ubåde
undervandsbåde
flåden
orlogsflåde
das boot
uboot
torpedo
undervandskrig
historie
søkrig
søkrigshistorie
mahan
corbett
5. eskadre
ubådseskadren
sælen
tumleren
springeren
narhvalen
nordkaperen
niels mejdahl
jan olav skogøy
ubådsforening

¨ Næste medlemsmøde 30. august i Aalborg

¨ Ubådsmænd tilbydes at sejle med stagsejlskonnert

¨ Generalforsamling 21/3 2011
Referat under aktiviteter—læs her

¨ 100 års jubilæum for danske undervandsbåde

¨ Jubilæumsudgivelser under souvenirs
"Fra sømilitær kapacitet til museumsgenstand – Ubåden i dansk forsvarspolitik gennem 100 år"

¨ Se historier om danske ubåde på www.forsvarskanalen.dk

Velkommen
Med den politiske aftale om forsvarets ordning fra 2005 – 2009 blev det
besluttet at nedlægge Danmarks ubådsvåben efter næsten 100 års tro
tjeneste.

Vi er en gruppe tidligere ubådsfolk, som mener, at der bør sættes et
varigt minde for denne lange og stolte epoke.

Samtidig har vi brug for at være i kontakt med andre for at dele vores
fælles ubådsinteresse.

Dansk Ubådsforening

På en generalforsamling 2. september 2004 blev Dansk Ubådsforening
stiftet.

Foreningens formål er at virke for formidling af kendskabet til dansk
ubådsvirksomhed samt at arbejde for etablering og opretholdelse af et
dansk ubådsmuseum.

Som medlemmer kan optages enhver, der fremsætter ønske herom.
Det årlige kontingent er 200 kr.

Bestyrelsen består af tidligere ubådsfolk og civile med tilknytning til ubådsteknologi og museumsvirksomhed.

Foreningens første formand er kontreadmiral Niels Mejdal.

Indmeldelse kan ske til foreningens kasserer:

Stig Kastberg - e-mail: stig.kastberg@mil.dk

 

Et dansk ubådsmuseum

Foreningen arbejder aktivt for, at der etableres et museum på Holmen for Danmarks Ubådsvåben.

Ubåden SÆLEN blev således efter kommandostrygning bragt til Holmen i den stand og med den komplette udrustning, som ubåden havde ved afslutningen af dens sidste operative øvelse i midten af november måned 2004.

SÆLEN blev efterfølgende taget på land og placeret i de to vugger, der blev frem-stillet i forbindelse med ubådens operationer i den Persiske Golf, og i juli måned 2005 blev ubåden åbnet for publikum.

Sideløbende hermed planlægges en eksisterende bygning udlånt til udstillingsbrug.

Udstillingerne skal bl.a. dække mest mulig af den danske ubådsvirksomhed og de mennesker, udstyr, våben og ideer, der har præget den gennem de knap 100 år.

Kontreadmiral
Niels Mejdal