Kære medlem af Dansk Ubådsforening,
 
Da nu corona-restriktionerne tillader det, indkaldes der herved til den 17. ordinære
generalforsamling i Dansk Ubådsforening. Den vil finde sted
 
torsdag den 9. september 2021 i kl. 1800
i Holmens Kirkes mødelokale 'Ubåden'
Holmens Kanal 21, 1060 København K.
 
Dagsorden vil være følgende:
1.    Valg af dirigent.
2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3.    Forelæggelse af revideret regnskab for 2020.
[Der er tidligere foretaget en godkendelse ved udsendelse på mail].
4.    Forelæggelse af budget for 2021 og godkendelse heraf.
5.    Fastsættelse af kontingent. 
[Der er foretaget en godkendelse ved udsendelse på mail].
6.    Behandling af indkomne forslag.
7.    Valg til bestyrelse.
8.    Valg af revisor og suppleant.
9. Valg af æresmedlem
10.  Eventuelt.
Revideret regnskab for 2020 er udsendt forud for generalforsamlingen.
 
Efter afholdelsen af generalforsamlingen vil der være et let måltid med drikkevarer, som betales af
foreningen.
 
Herefter vil der ca. kl. 19 være et foredrag af afdelingsleder i Forsvarets Efterretningstjeneste Steen
Lorck. Han kom ved et tilfælde i forbindelse med den private ubådsbygger Peter Madsen, hvis
sidste ubåd 'Nautilus'; blev til i samarbejde med Steen Lorck, der også virkede som fartøjschef af
ubåden. Steen Lorck vil fortælle om dette samarbejde, men i øvrigt ikke komme ind på, hvad der
skete efter Peter Madsens arrestation eller de nærmere omstændigheder omkring denne.
 
Husk at betale kontingent for 2021 inden generalforsamlingen. 200 kr. til 9570 13062765 eller
til Mobilpay på 516003..
 
Der er tilmelding via Nemtilmeld via det vedhæftede link   https://ubaade.nemtilmeld.dk/11/  
Sidste frist for tilmelding til spisning er den 7. september 2021.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen