Kære medlem af Dansk Ubådsforening, 

Der er brug for rundvisere til at fortælle historien om de danske ubåde og deres plads i Søværnet. Medlemmerne er dem, der har de bedste forudsætninger for at levendegøre historien og alle opfordres til at melde sig som rundvisere på SÆLEN.

Der skal også bruges folk til at bemande det tekniske team, som skal udføre simpel brugervedligeholdelse og rengøring om bord. Det er tilsvarende den opgave, der blev udført med stor ildhu og professionalisme på SPÆKHUGGEREN, da den lå på Orlogsmuseet.

Rundvisere og deltagere i det tekniske team kan bo gratis om bord i PEDER SKRAM, hvis man tager flere vagter i træk. Der er bad- og omklædningsfaciliteter i Planbygningen ved siden af SEHESTED og foreningerne har aftale med cafeteriet om muligheden for at købe mad. Der ydes endvidere godtgørelse for billigste rejsemetode fra provinsen.

Du kan høre meget mere og melde dig hos Peter This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bak op og støt en god formidling af historien, jeres bistand er afgørende for foreningens succes. 

med venlig hilsen

Bestyrelsen