Kære medlem af Dansk Ubådsforening, 

På generalforsamlingen den 20. marts 2019 forelagde Niels Mejdal planerne for driften af SÆLEN, når PEDER SKRAM Fonden overtager driften den 1. maj 2019. 

Der er brug for rundvisere til at fortælle historien om de danske ubåde og deres plads i Søværnet. Medlemmerne er dem, der har de bedste forudsætninger for at levendegøre historien og alle opfordres til at melde sig som rundvisere på SÆLEN.

Åbningstiden er i 2019 hver dag fra 29. juni til 18. august og 12. til 20. oktober i tidsrummet fra kl. 1100 - 1700. Der vil også blive gennemført særarrangementer og rundvisninger uden for denne periode. 

Der skal også bruges folk til at bemande det tekniske team, som skal udføre simpel brugervedligeholdelse og rengøring om bord. Det er tilsvarende den opgave, der blev udført med stor ildhu og professionalisme på SPÆKHUGGEREN, da den lå på Orlogsmuseet.

Rundvisere og deltagere i det tekniske team kan bo gratis om bord i PEDER SKRAM, hvis man tager flere vagter i træk. Der er bad- og omklædningsfaciliteter i Planbygningen ved siden af SEHESTED og foreningerne har aftale med cafeteriet om muligheden for at købe mad. Der ydes endvidere godtgørelse for billigste rejsemetode fra provinsen.

Der blev afholdt formandsmøde den 1. april 2019, hvor bestyrelserne fra ubådsforeningen og torpedobådsforeningen mødtes med PEDER SKRAM fonden for at drøfte de praktiske forhold. Der vil endvidere blive planlagt på introduktion i forbindelse med tjenesten som guide og rundviser på enhederne. 

Man kan tilmelde sig som rundviser eller til det tekniske team via Nemtilmeld og på den måde indgå i planlægning af de forskellige vagter og fordeling af opgaverne. Der vil senere komme yderligere information og anvisning på, hvordan man kan tilmelde sig de enkelte vagtdage, som besættes efter “først til mølle” princippet. 

https://ubaade.nemtilmeld.dk/4/

Bak op og støt en god formidling af historien, jeres bistand er afgørende for foreningens succes. 

med venlig hilsen

Bestyrelsen