Kære medlemmer, 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamlingen og har i løbet af den første del af sommeren arbejdet på at sætte forskellige arrangementer sammen. Vi vil herved opfordre alle til at notere sig de følgende datoer i kalenderen. Der kommer flere detaljer, når ferieperioden er slut. 
 
26. august 2017 kl 1200 - 1600
Der er arrangeret besøg ved den svenske ubåd U-3 i Malmø og hyggeligt samvær med den svenske besætning. 
 
22 - 24. September 2017 
5 medlemmer er inviteret til den norske ubådsforenings generalforsamling med foredrag om de kommende norske ubåde (212 klassen). Ubådsforeningen vil yde tilskud til deltagelsen. Sidste frist er 9. september 2017, men en tidlig tilmelding vil være med til at optimere muligheden for billig overnatning i Horten, hvor mødet holdes. 
 
7. oktober  2017 
Arrangement på ubåden SPRINGEREN i Aalborg med spisning og foredrag. 
 
Vel mødt 
 
Bestyrelsen